Quảng Châu MingCeler Công nghệ sinh học Công ty TNHH

Địa chỉ

Phòng 601, Tòa nhà 13, Số 188 Đại lộ Khai Nguyên, Quận Hoàng Phố, Quảng Châu

Điện thoại

ĐT: +86 181 3873 9432
Tech(tài khoản WeChat):+86 181 3873 9432

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi